חולשתם של "מתקני עולם"

בעל הסולם -מגדולי המקובלים של חכמת הקבלה ציין במאמרו "השלום בעולם":

"כל דבר שישנו במציאות, הן טוב והן רע, ואפילו היותר רע ומזיק שבעולם – יש לו זכות קיום, ואסור להשחיתו ולבערו כליל מן העולם אלא שמוטל עלינו רק לתקנו, ולהביאו למוטב. כי התבוננות כלשהי במלאכת הבריאה, דיה, להשכילנו על גודל שלימות פועלה ויוצרה. ולכן, עלינו להבין להזהר מלהטיל דופי בשום פרט מהבריאה, ולומר שהוא מיותר, ואין בו צורך. שבזה יש ח"ו משום הוצאת שם רע על פועלה."

כדי להבין את העיקרון שציין בעל הסולם, די לנו להתבונן בהמון פעולות של ארגונים מחאות, ותהליכים שקורים כרגע בעולם כדי להפנים את העיקרון זה של חכמת הקבלה, אשר מסבירה לנו על כך שאנו חיים במערכת טבע מסודרת ומאורגנת מראש, שבה כל חלק מזיק או מועיל לתפיסתינו אינו מיותר ואסור לנו להשמידו או לעקור אותו, בזוי ושפל ככל שיהיה אלא רק להביאו למוטב.

חשוב להבין כי בעל הסולם חי ופעל בשנים מאוד קריטיות וחשוכות לעם היהודי -מלחמת העולם השניה. די לנו מפסקה אחת להבין את הסתירה הבלתי נתפסת: הכיצד שמעשים כל כך נוראיים ושפלים יקרו בעולמינו ללא הצורך והרצון העז שלנו לעקור כל משחית ולבערו כליל מן העולם?

על כך משיבה חכמת הקבלה שכל תכונה אדם או תהליך בעולמינו עליו לעבור תיקון על ידי כוח הטוב- כוח החיבור השורה בנינו, עוד הוסיף הרב ד"ר מיכאל לייטמן: "אי אפשר למגר את הכוח השלילי, אפשר רק להוסיף לעולם שלנו את כוח הטוב."

חכמת הקבלה מסבירה לכל אדם ולכולנו כאנושות כי קיימת שיטה מיוחדת בטבע אשר מציגה לנו את היכולת לאזן בין ניגודים על מנת להגיע למצב,חדש- לידה חדשה של יחסים והתפתחות, אם כך הדבר בחוקי הטבע, ניתן להבין מדוע האנושות לא הצליחה עד הלום עם כל משאביה לאורך ההיסטוריה למגר תופעות הרסניות בכל המישורים המשפיעים על חיינו.
"ומכאן המפתח להבנת החולשה של מתקני עולם שקמו בדורותיהם, – כי הם ראו את האדם בדמות מכונה שאינה פועלת כראוי, וצריכה תיקון. דהיינו, להסיר ממנה את החלקים המקולקלים, ולהחליפם באחרים מתוקנים…. לפיכך: כל המתקנים מהמין האמור – יתמו מהארץ, והמדות הרעות שבעולם – לא יתמו מהארץ. והם מתקיימים ומונים את מספר המדרגות של התפתחות המחויבים עוד לעבור עליהם – עד שיבואו לגמר בישולם.

אשר אז, אותם המדות הרעות בעצמן מתהפכות, ונעשות למדות טובות ומועילות, כמו שחשב עליהם הבורא ית', מראש. בדומה לפרי היושב על ענפי העץ, ומחכה ומונה את הימים והחדשים המחויבים עוד לעבור עליו, עד שיגמר בישולו, שאז יתגלה טעמו ומתיקותו לכל אדם".( בעל הסולם, השלום בעולם")

אך על מנת לזרז את ההתפתחות והבישול-עלינו להשתמש בשיטה של חכמת הקבלה ולהאיץ את ההתפתחות מתוך איזון כוח הטוב –כוח החיבור.

חוק טבע זה הוא כל כך מוחלט ולא מתפשר